270 274 275 276 277 280

Wybierz zdanie, które najlepiej opisuje jeden z najważniejszych elementów układu optycznego w projektorze DLP.

Rozwiązanie: