259 274 275 276 277 279 280

Wybierz odpowiednie opisy pasujące do soczewek: skupiającej oraz rozpraszającej.

Rozwiązanie: