236 237 245 252 253

Na rysunku przedstawiono położenie przedmiotu oraz obrazu w odległości r od zwierciadła sferycznego wklęsłego o podanej ogniskowej g. 

Rozwiązanie: