200 201 204 205 206 217 218

Wybierz poprawne dokończenie poniższych zdań.

Rozwiązanie: