200 201 204 205 207 217

Na oscylogramach w tej samej skali zarejestrowano dźwięk samogłoski “a” wymawianej przez różne osoby. 

Rozwiązanie: