200 201 205 206 207

Jak zmieniają się energia kinetyczna 

Rozwiązanie: