163 164 170 175 176

Przeanalizuj wykresy zależności położenia od czasu dla dwóch drgających obciążników zawieszonych na sprężynach. Wskaż zdania prawdziwe. 

Rozwiązanie: