217 222 223 224 226 231 232 233 234 235 236 238

Sporządź w zeszycie wykres podanego zdania, nazwij części mowy oraz części zdania.

Rozwiązanie: