212 213 214 215 217 222 224 226 227 231 232 233 234

Napisz kilka zdań o alegorii sprawiedliwości. Użyj podanych frazeologizmów. 

Rozwiązanie: