202 203 204 206 207 208 209 210 212 214 215 217 222 223 224

Sporządź opis bibliograficzny:

  • dowolnego podręcznika szkolnego,
  • twojej ulubionej książki.

Rozwiązanie: