227 231 232 233 234 235 236 241 242 244 245 246 247 249

Napisz własną wersję wiersza pt. Możliwości, w której określisz swoją postawę wobec świata, wyznawany przez siebie system wartości itp. Wykorzystaj formę utworu Wisławy Szymborskiej.

Rozwiązanie: