215 217 222 223 224 227 231 232 233 234 235 236

Nazwij części mowy w poniższym wypowiedzeniu.

Rozwiązanie: