204 206 207 208 209 210 212 213 214 217 222 223 224 226

Objaśnij w kilkuzdaniowej wypowiedzi, dlaczego Kodeks Hammurabiego nie mógłby obowiązywać w Polsce w XXI wieku. Zacytuj odpowiednie fragmenty tekstu z zadania 4a.

Rozwiązanie: