206 207 208 209 210 212 213 214 215 222 223 224 226 227

Odpowiedz na pytania.

  • Jakich sfer życia człowieka dotyczą przykazania?
  • Które z nich odnoszą się do powinności wobec Boga, a które - do relacji między ludźmi?

Rozwiązanie: