212 213 214 215 217 222 224 226 227 231 232 233 234

Napisz rozprawkę, w której rozważysz prawdziwość wybranej myśli Cycerona. 

Rozwiązanie: