Napisz wzory sumaryczne substancji oznaczonych na schematach literami (X,Y).

Rozwiązanie: