Do produkcji biopaliw stosuje się 5-procentowy roztwór wodorotlenku potasu w metanolu. 

Rozwiązanie: