71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie. 

Rozwiązanie: