58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych za pomocą modeli. 

Rozwiązanie: