Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych za pomocą modeli. 

Rozwiązanie: