Biogaz to mieszanina metanu i tlenku węgla(IV).

Rozwiązanie: