Napisz nazwy i wzory półstrukturalne alkanów o prostych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych. 

Rozwiązanie: