Wpisz odpowiednie cyfry w puste miejsca we wzorach sumarycznych alkanów. 

Rozwiązanie: