Oceń prawdziwość podanych zdań dotyczących soli. 

Rozwiązanie: