21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Kwasy są zaliczane do elektrolitów. 

Rozwiązanie: