Przeprowadzono doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego przedstawione na schemacie. 

Rozwiązanie: