76 78 79 82 93

Napisz równania reakcji otrzymywania soli, jeżeli substratami są 

Rozwiązanie: