72 76 78 79 84 93

Napisz równania reakcji otrzymywania soli praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie, jeżeli substratami są

Rozwiązanie: