68 72 76 79 82 84

Przyporządkuj substratom wymienionym w punkcie a) produkty podane w punkcie b). 

Rozwiązanie: