58 63 72 76 78 79

Wskaż, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie. 

Rozwiązanie: