50 55 63 68

Napisz nazwy kwasów o podanych wzorach sumarycznych.

Rozwiązanie: