211 217
>

Wskaż, które z podanych informacji są poprawne. 

Rozwiązanie: