153 156 160 168 173

Wybierz właściwości kwasu metanowego. 

Rozwiązanie: