141 153 156 160

Wybierz informacje, które dotyczą:

a) tylko metanolu,

b) tylko etanolu,

c) metanolu i etanolu.

Rozwiązanie: