32 33 35 36 37 38 39 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54

Przeanalizuj tekst Normana Daviesa Legenda o Europie i powiedz:

  • jaką rolę odgrywają w tekście przenośnie, porównania, epitety,
  • dlaczego - według ciebie - historyk odwołuje się nie tylko do wiarygodnych źródeł, ale też do mitów, które są opowieściami obfitującymi w wydarzenia fantastyczne. 

Rozwiązanie: