224 226 227 231 232 233 234 236 238 241 242 244 245 246

W 3-4-osobowych zespołach przygotujcie krótkie scenki ilustrujące dobre i złe zachowania. Wykorzystajcie pozajęzykowe elementy, takie jak siła głosu, tempo mówienia, gesty itp.

Rozwiązanie: