222 223 224 226 227 231 233 234 235 236 238 241 242

Napisz na podstawie tekstu, jaki wpływ miała druga wojna światowa na powstanie Powszechnej deklaracji praw człowieka.

Rozwiązanie: