212 213 214 215 217 223 224 226 227 231 232 233

Ustal, kiedy i gdzie rozgrywają się wydarzenia opisane w tekście.

Rozwiązanie: