212 213 214 215 217 223 224 226 227 231 232 233

Wskażcie w tekście przykłady podobieństwa rzymskiego wymiaru sprawiedliwości do współczesnego europejskiego.

Rozwiązanie: