110 111 113 115 116 117 119 120 123 124 126 127 130 131

Oceń znaczenie XIX-wiecznego kolonializmu dla metropolii i państw kolonizowanych

Rozwiązanie: