110 111 113 115 116 117 119 120 123 124 126 127 130 131

Wyjaśnij, dlaczego w XIX w. nasiliła się kolonizacja w Afryce i Azji, a w Ameryce to zjawisko osłabło 

Rozwiązanie: