Zadania i ich rozwiązania:


Rozwiązanie:

Ponad słowami 3. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2. Reforma 2019 rozwiązania
Książka w trakcie rozwiązywania!

Czym jest język polski dla uczniów? Wielu z nich na pewno powie, że jest to jeden z niezbyt lubianych przedmiotów, ale na pewno jeden z bardziej przydatnych, o ile nie w trakcie edukacji, to na pewno po jej zakończeniu podczas studiów czy pracy w bardzo wielu zawodach. Nie dziwi więc fakt, że w szkole, bez względu na poziom nauczania język polski jest tym przedmiotem, który obok matematyki ma zapewnioną największą ilość godzin nauczania. 

Język polski to wiele zasad, które uczniowie musza przyswoić, nie tylko jak chodzi o rozumienie tekstów literackich, ale również dość skomplikowanych zasad gramatyki języka polskiego. Po wielu latach, w roku 2018 przeprowadzono reformę, która zlikwidowała gimnazjum i przywróciła system 8 klasowej szkoły podstawowej. Łącznie więc czas nauki przed szkołą średnią skrócił się o rok, co nieco namieszało przede wszystkim w programach szkolnych. Konieczne było przeredagowanie podręczników, aby wiadomości które przekazywane były w brakującym roku rozłożyć na inne lata, aby można było je przekazać uczniom. Jednakże ze względu na fakt, że w trakcie wprowadzania reformy wielu uczniów kończyło szkołę podstawową, nie można było tych wiadomości upchnąć w planie nauczania podstawówki, bowiem nie byłoby czasu na to, aby uczniowie się ich nauczyli. Dlatego sporą część materiału przeniesiono do szkoły średniej, co wymagało stworzenia nowych podręczników, uwzględniających właśnie większą ilość materiału  który musiał zostać odpowiednio rozłożony na wszystkie lata nauki. 

Część druga podręcznika Ponad słowami 3 zawiera odpowiednio opracowane wiadomości przede wszystkim odnośnie utworów literackich z określonych epok. Królują w nim renesans, barok i oświecenie, które zdaniem wielu nauczycieli są epokami dość obszernymi, gdyż w tym czasie powstało wiele cenionych dzieł, zarówno jak chodzi o literaturę krajową oraz obcą. Wiele z nich stanowi obowiązkowe pozycje w kanonie lektur szkolnych, ponadto uznawane są za dzieła ponadczasowe i w związku z tym bardzo często są pozycjami, które pojawiają się na maturze. Trzecia klasa szkoły średniej jest zaś tym momentem w którym uczniowie są przez nauczycieli już przygotowywani do tego właśnie, niezwykłe istotnego w życiu egzaminu. Zaletą tego podręcznika jest przede wszystkim jego odpowiednie ułożenie. Wiedza a ściślej mówiąc wiadomości które mają trafić do uczniów są uporządkowane w odpowiednie bloki, w których znajdują się niezbędne informacje. Czytelny sposób ich podania, jak również podział wiadomości na niewielkie bloki powodują, że o wiele łatwiej można wiadomości zapamiętać. Ponadto uczniowie bez problemu mogą utrwalić wiedzę i powtórzyć również te nabyte w poprzednich latach dzięki zadaniom, które można znaleźć na końcu każdego działu. Zadania, a także informacje, które uczniowie mają zapamiętać są podawane w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować uczniów do matury. Aby zdać ten egzamin musza bowiem w odpowiedni sposób rozumieć tekst i umieć interpretować go pod różnorodnymi kątami. 

Język polski nie zalicza się do przedmiotów ścisłych, bowiem jego nauka wymaga o wiele więcej wyobraźni i swobodnego myślenia niż nauka na przykład matematyki. Jednak w szkołach jest uznawany jako jeden z ważniejszych, dlatego też obok matematyki ma najwięcej przyznanych godzin nauki. Pomimo tego, że język polski nie jest przedmiotem ścisłym, to jednak jego dobra znajomość ma bardzo duże znaczenie. Po zakończeniu szkoły, zarówno na studiach jak też w każdej pracy przydaje się wiedza taka jak na przykład znajomość zasad ortografii. Są niektóre zawody,  w których jej odpowiednia znajomość jest ważniejsza niż w innych. Adwokat czy na przykład dziennikarz z pewnością powinni znać język polski o wiele lepiej niż inni, ponieważ w swojej pracy bardzo często muszą tworzyć różnorodne pisma, jak również umieć odpowiednio się wysłowić. Właściwa znajomość języka polskiego i jego zasad zazwyczaj owocuje tym, że osoba stosuje znacznie więcej różnorodnych słów, zarówno w mowie, jak też w piśmie, co sprawia że ich wypowiedź często jest o wiele pełniejsza i potrafi o wiele lepiej trafić do odbiorców. 

Nauczyciele już od długiego czasu maja możliwość samodzielnego wyboru podręcznika z którego chcą korzystać. Na listę podręczników dopuszczonych przez Ministerstwo edukacji znajduje się bardzo wiele pozycji, dlatego wybór nie zawsze jest łatwy. Fakt, że podręcznik Ponad słowami 3 wybiera bardzo wielu nauczycieli jest tylko potwierdzeniem wysokiej jakości tej pozycji. Nauczyciele zazwyczaj wybierają konkretny podręcznik na cały czas edukacji w danej szkole, mając pewność ze wszystkie niezbędne informacje są w nich podane w taki sami sposób i nic nie zostało pominięte. Druga część podręcznika przeznaczona jest do wykorzystania podczas nauki w drugim semestrze klasy trzeciej. Jeśli nauczyciele uznają, że zadania, które można znaleźć w podręczniku nie są wystarczające zawsze mogą uzupełnić proces edukacji o ćwiczenia, opracowanie tak aby doskonale uzupełniały podręcznik i stworzone przez ten sam zespół. Dużą zaletą tego podręcznika jest ciekawa forma przekazywania wiadomości, bowiem są one podane tak, aby uczniowie zmuszeni byli do samodzielnego wysiłku i tym samym samodzielnego myślenia. To niezwykle przydatna umiejętność, która na pewno pozwala na szybsze analizowanie tekstów jak również lepszą ich interpretację. Podręcznik kładzie duży nacisk na to, aby uczniowie nie tylko zapamiętali wiadomości, ale również zrozumieli je i umieli je wykorzystać w przyszłości. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Popularne zadania z tej książki