16
Zadania i ich rozwiązania:


Czy, według Ciebie, nirwanę można utożsamić ze śmiercią? Uzasadnij swoją odpowiedź

Rozwiązanie:
 Poczucie nirwany możemy porównać ze śmiercią ponieważ, umierając tracimy wszystko....
Pokaż więcej...

Ponad słowami 3. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1. Reforma 2019 rozwiązania

Pośród wielu przedmiotów, z którymi kontakt mają uczniowie szkół średnich jednym z tych, które zaliczane są do ważniejszych z pewnością jest język polski. Język polski jest uznawany jako jeden z trudniejszych na wiecie, wielu obcokrajowców przyznaje, że jego nauka sprawia im wielkie problemy. Nie ma się co dziwić, wymowa wielu słów jest niezwykle trudna, zwłaszcza jeśli zawierają polskie znaki i dwuznaki. Ponadto zasady gramatyki polskiej, odmiany słów i wiele podobnych zasad decydujących o prawidłowości wymowy są niezwykle zawiłe i w związku z tym bywają ciężko przyswajalne. 

Jednak nauka języka polskiego  jako języka ojczystego jest dla uczniów niezwykle ważna dlatego odpowiednie podręczniki, które są do tego wykorzystywane są niezwykłe istotne. Ponad słowami 3 to podręcznik wydawnictwa Nowa Era, przygotowany z myślą o jak najlepszym przygotowaniu uczniów do zrozumienia języka polskiego oraz czekającej ich w niedługim czasie matury. Egzamin z języka polskiego jest bowiem obowiązkowy na maturze, dlatego właściwe przygotowanie do niego jest niezwykłe istotne. Część pierwsza podręcznika wykorzystywana jest w pierwszym półroczu nauki w 3 klasie technikum lub liceum, bez względu na to czy realizowany jest poziom podstawowy czy poziom rozszerzony. 

Podręcznik został opracowany przez zespół autorów posiadających odpowiednią wiedze, jak również doświadczenie w tworzeniu podręczników. Mieli przed sobą nie lada wyzwanie, ponieważ podręcznik musiał uwzględniać zmiany wynikające z reformy edukacji przeprowadzonej w 2019 roku. Likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmiu klas szkoły podstawowej było najważniejszą wprowadzoną przez nią zmianą. To spowodowało konieczność napisania podręczników od nowa, zwłaszcza tych dla szkól średnich. Likwidacja gimnazjum spowodowała skrócenie czasu nauki przed szkołą średnią, tym samym więc konieczne było rozłożenie materiału z brakującego roku na lata nauki przede wszystkim w szkole średniej. Podręcznik dla trzeciej klasy szkoły ponadpodstawowej uwzględnia nie tylko zmiany wynikające z efektów przeprowadzonej reformy, ale również zawiera elementy które maja jak najlepiej przygotować uczniów do nadchodzącej wielkimi krokami matury. 

Głównymi zagadnieniami, które poruszane są w tym podręczniku są przede wszystkim te związane z tekstami literackimi. Uczniowie muszą bowiem rozumieć teksty pod wieloma kątami, umieć nie tylko je odpowiednio zinterpretować ale również wskazać odpowiedni kontekst oraz umieć na jego podstawie stworzyć charakterystyki głównych postaci czy na przykład opisy przyrody. Zwrócić należy uwagę na to, że w kanonie lektur szkolnych znajduje się bardzo wiele utworów twórców z ubiegłych wieków co sprawia że mogą wystąpić spore trudności z jego właściwym zrozumieniem, na przykład poprze użycie słów, które od wielu lat nie są w powszechnym użyciu. 

Podręcznik został niezwykle ciekawie opracowany, aby jego czytanie nie nużyło uczniów i umożliwiało znacznie łatwiejsze przyswojenie wiedzy. Wiadomości, które uczniowie muszą przyswoić zostały podzielone na niezwykłe czytelne bloki, a każdy z nich odnosi się do konkretnego zagadnienia, dokładnie je omawiając i wyjaśniając. Taki podział sprawia, że uczniowie zyskują nową wiedzę, którą mogą zapamiętać szybko, a także sprawdzić swoją wiedzę. Po każdym zagadnieniu w podręczniku znaleźć można powtórki, które pomogą w utrwaleniu zdobytych w  danym dziale wiadomości. Uczniowie poza samym zrozumieniem tekstu i wydobyciu z niego potrzebnych informacji muszą jeszcze wiedzieć, jak je przedstawić w wymaganej przez nauczycieli formie, jak również to, jak porównać dany tekst z innymi tekstami czy nawet z innymi mediami jak na przykład interpretacje filmowe. Twórcy podręcznika bardzo duży nacisk  kładą przede wszystkim na to, aby przygotować uczniów do matury. Dlatego wiele poleceń z działu powtórkowego oraz tłumaczenia w konkretnych działach utrzymane są tak, aby przyszła matura nie napawała uczniów stresem i strachem. 

Jeżyk polski i jego dobra znajomość, a także umiejętności związane z rozumieniem tekstu są bardzo ważne w wielu zawodach. Nie można więc lekceważyć jego roli w przyszłym życiu zawodowym. Dobrym przykładem może być tutaj na przykład zwód dziennikarza, którzy wymaga nie tylko tworzenia dobrych tekstów, które będą zwracać uwagę czytelników, ale również dobrego zrozumienia zarówno przekazów pisemnych i ustnych czy tych, które można znaleźć w innych kanałach informacyjnych. Bardzo wiele daje właśnie wiedza wyniesiona ze szkoły i umiejętności zarówno rozumienia, jak również odpowiedniego tworzenia różnorodnych tekstów. Oczywiście również dobra znajomość zasad gramatyki nie pozostaje tutaj bez znaczenia, budowanie zdań zgodnych z ich zasadami nie dla każdego jest bezproblemowe, dlatego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie właśnie poprzez dobre poznanie niezbędnych zasad. 

Podręcznik dzięki swojej ciekawej formie nie tylko tłumaczy uczniom zawiłości tekstów i ich rozumienia, ale również wspomaga ich samokształcenie, motywując do tego poprzez poruszanie zagadnień w bardzo ciekawy sposób. Umiejętność samodzielnego myślenia i wyrażania swoich myśli w odpowiedni sposób to wynik właściwego przygotowania właśnie z języka polskiego. Nauczyciele bardzo chętnie wybierają ten właśnie podręcznik, co z pewnością potwierdza jego wysoka jakość i odpowiednie przygotowanie do nauczania. Od wielu lat bowiem mogą samodzielnie decydować o tym, jaki podręcznik wybiorą dla swoich uczniów, zazwyczaj przez całą szkołę korzystają z pozycji jednego wydawnictwa. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9