Zadania i ich rozwiązania:


Rozwiązanie:

Matematyka z plusem 3. Zakres podstawowy. Reforma 2019 rozwiązania
Książka w trakcie rozwiązywania!

Od zawsze matematyka nazywana jest królową nauk, a takie nazewnictwo nie jest przypadkowe. Z pewnością obok tytułu królowej nauk można jej nadać tytuł jednego z niezbyt lubianych przez uczniów przedmiotów. Jednakże lata badań jasno wskazują, że to właśnie matematyka jest dziedziną, która ma bardzo istotny wpływ na życie człowieka. Można nawet stwierdzić, że wszystko w codziennym życiu opiera się na zasadach matematycznych. Wystarczy spojrzeć na to, że to właśnie matematyka obecna jest na wszystkich egzaminach, stanowi również obowiązkowy przedmiot na maturze. Oceny z matematyki są brane pod uwagę w momencie składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych. Bywa, że na niektórych profilach nauki jak przykładowo na informatyce ocena z matematyki jest punktowana dwukrotnie. 

Nauka matematyki w szkołach prowadzona jest od samego początku, zaliczana jest do przedmiotów z największą ilością godzin. Zagadnienia i zakres nauki muszą być dostosowane do wieku uczniów i ich możliwości poznawczych. W nauce matematyki bardzo istotne jest to, aby uczniowie opanowali kolejne zagadnienia i wiedzę dotyczącą matematyki w odpowiedniej kolejności, jak również dobrze ją zrozumieli. Istotny w nauce matematyki jest więc odpowiednio dostosowany do możliwości uczniów podręcznik.

Ze względu na zawiłości niektórych zagadnień wymagają one znacznie więcej czasu do ich przyswojenia, dlatego program nauki uwzględnia konieczność przeznaczenia na nie znacznie większej ilości czasu. Sporo zawirowań w nauczaniu wszystkich przedmiotów wywołała reforma przeprowadzona w 2019 roku, likwidująca gimnazja i przywracająca system 8-klasowej szkoły podstawowej i następującej bezpośrednio po niej szkoły średniej. Wprowadzenie reformy jednak wywołało wiele problemów, szczególnie związanych z planem nauczania dla szkół średnich. Przed reformą uczniowie zanim trafili do szkoły średniej uczyli się 9 lat, 6 la w szkole podstawowej i 3 lata w gimnazjum. Skrócenie tego okresu zmusiło do zmiany programów nauczania wszystkich szkół. Zmniejszenie okresu nauki przed szkołą średnią skróciło czas nauki o rok, konieczne więc stało się rozłożenie materiału nauczania częściowo na szkoły podstawowe a częściowo na szkoły ponadpodstawowe. Nie było bowiem możliwe obarczenie uczniów wyłącznie szkół podstawowych czy wyłącznie uczniów szkół średnich materiałem z ujętego roku. 

Matematyka z plusem 3 zakres podstawowy to podręcznik opracowany zgodnie z wytycznymi po wprowadzeniu reformy likwidującej gimnazjum. W odróżnieniu od podręczników z lat wcześniejszych uwzględnia zmiany polegające na rozłożeniu materiału z brakującego roku nauki na szkoły podstawowe oraz średnie. Autorzy podręcznika mieli przed sobą nie lada wyzwanie, bowiem musieli uwzględnić wiedzę, której uczniowie nabyli przez czas nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem zmian, które wynikały z wprowadzenia reformy. Podręcznik w sposób łatwy i czytelny przekazuje wiedzę dotyczącą kolejnych zagadnień. 

Każdy inaczej przyswaja wiedze, więc tworzenie podręczników powinno uwzględniać również te kwestie, aby uczniowie korzystający z nich nie mieli problemów z nauką. Wszelkie niezbędne wiadomości zostały w nim podane w sposób czytelny, uczniowie mogą przyswoić krótkie regułki czy wzory dotyczące danego działu, które jednocześnie są wyraźnie podkreślone, aby można było szybko odszukać je wzrokiem. Uzupełnieniem przekazywanych wiadomości są wielokolorowe grafiki, które pozwolą przyswoić wiedzę również tym, którzy z natury są wzrokowcami. 

Matematyka jest przedmiotem dość zawiłym, dlatego każde tłumaczone zagadnienie podparte jest wyjaśnieniami na podstawie różnorodnych przykładów, o coraz większym stopniu skomplikowania, co umożliwia znacznie lepsze przyswojenie wiadomości i zrozumienie danego tematu. Matematyka zalicza się do tych przedmiotów, które należy zrozumieć, gdyż każde poznawane działania często wykorzystywane są w wielu innych. 

Bywa, że do rozwiązania konkretnego zadania niezbędne jest odwołanie się do wiedzy nabytej w poprzednich latach nauki w szkole podstawowej. Książka Matematyka z plusem 3 jest pozycją, która umożliwia bardzo szybkie powtórzenie wiadomości. Jeśli zachodzi konieczność skorzystania z wzorów, których uczniowie uczyli się w poprzednich latach, są one w krótki i treściwy sposób pokazywane w podręczniki aby uczniowie nie musieli przeszukiwać starszych książek i zeszytów w celu ich znalezienia. 

W każdym dziale poruszane są zagadnienia matematyczne związane z danym tematem, a na końcu każdego znajdują się związane z nim zadania o różnorodnym poziomie trudności. Dzięki nim wiadomości można utrwalić a wiedzę przetestować na różnorodnych zadaniach. Po rozwiązaniu zadań można sprawdzić ich poprawność, większość rozwiązań bowiem znajduje się na końcu podręcznika. 

Podręcznik podzielono na większe działy, po których znaleźć można dość obszerne podsumowania. Zazwyczaj nauczyciele po przerobieniu pewnych partii materiału sprawdzają wiedzę uczniów poprzez prace klasowe, a takie podsumowania są doskonałym do innego przygotowaniem. Obecnie nauczyciele maja prawo wyboru, jak chodzi o podręcznik, z którego korzystają. fakt, że bardzo wielu z nich wybiera właśnie Matematykę z plusem 3 wydawnictwa GWO z pewnością potwierdza fakt profesjonalnego opracowania podręcznika i profesjonalizmu zespołu autorów.  Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla uczniów techników jak też liceum. Na rynku dostępna jest również wersja z rozszerzonym zakresem materiału, jeśli tok nauki wymaga znacznie większej wiedzy matematycznej. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech

ISBN

978-83-8118-132-7

Popularne zadania z tej książki