Zadania i ich rozwiązania:


Rozwiązanie:

Matematyka z plusem 3. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 rozwiązania
Książka w trakcie rozwiązywania!

Nauczyciele od wielu lat mają dowolność wyboru pomiędzy podręcznikami, z których będą korzystać w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć. Nie dziwi więc fakt, że wydawnictwa starają się opracować pozycje, które spełnią ich wszystkie oczekiwania i będą przez nich wykorzystywane do nauczania uczniów w różnych klasach. Większość nauczycieli przez cały tok nauki dla danej klasy korzysta z podręczników jednego wydawnictwa, często ze względu na sposób przekazywania wiedzy zawarty w konkretnych pozycjach. 

W przypadku matematyki wybór podręcznika ma ogromne znaczenie. Przedmiot ten jest bardzo ważny od początku edukacji, gdyż na matematyce opiera się wiele innych nauk, dlatego jej poznanie jest swoistych kluczem do sukcesu poznania również innych przedmiotów. Nauka podstawowych zagadnień matematycznych zaczyna się już w przedszkolu, a wraz z kolejnymi etapami edukacji zakres wiadomości, które uczniowie muszą przyswoić staje się coraz szerszy. Zazwyczaj zrozumienie działań matematycznych pozwala na bezproblemowe rozwiązywanie kolejnych, trudniejszych zagadnień. Odniesienie do matematyki można znaleźć dosłownie wszędzie, świat natury można bez problemu opisać za pomocą różnorodnych wzorów i działań matematycznych. 

W szkole matematyka zajmuje kluczowe miejsce pośród ważnych przedmiotów, na każdym etapie nauki zalicza się do tych, które mają najwięcej godzin nauczania. Jest to związane również z tym, że zakres materiału, jaki muszą przyswoić uczniowie jest dość szeroki i wymaga odpowiednio dużej ilości godzin. Szkoła średnia stawia przed uczniami nowe wyzwania i konieczność nauki nowych pojęć i nowych działań matematycznych. Na niektórych kierunkach wiedza matematyczna, jaką trzeba posiadać musi być większa, ze względu na jej zastosowanie do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów. W szkołach o profilach informatycznych czy fizycznych konieczność przyswojenia znacznie większej ilości wiedzy matematycznej powoduje, że konieczne jest korzystanie również z odpowiednio dostosowanych podręczników, objaśniających zagadnienia matematyczne w znacznie szerszym zakresie. 

Matematyka z plusem 3. Zakres rozszerzony to podręcznik, który umożliwia bezproblemową naukę dla uczniów którzy muszą przyswoić więcej wiedzy niż ich koledzy na innych kierunkach. Podręcznik ten jest sporządzony w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i wytycznymi dotyczącymi nauczania, które miały związek z reformą edukacji wprowadzoną w 2019 roku. Reforma ta była jedną z większych w ostatnich latach, bowiem zlikwidowała istniejące wiele lat gimnazja przywracając tryb nauki znany starszym, czyli szkołę podstawową licząca 8 klas a po niej szkołę ponadpodstawową. Jednakże  następstwem tej reformy było przede wszystkim skrócenie czasu nauki w szkole podstawowej i gimnazjum o rok. Dla uczniów, którzy w dniu wejścia reformy byli uczniami końcowych klas szkoły podstawowej oznaczało to utratę roku nauki, ten bowiem którym dotychczas szli zakładał istnienie gimnazjum i tym samym materiał konieczny do przyswojenia rozłożono na wiele lat. Po reformie znaczna część materiału, którego uczniowie nie przerobili a wcześniej był przekazywany w gimnazjum przerzucono do szkoły średniej. W związku z tym zaistniała potrzeba całkowitej zmiany podręczników do wszystkich przedmiotów. W przypadku przedmiotów ścisłych do których zaliczana jest matematyka należało niezwykle ostrożnie opracowywać wszystkie podręczniki nie można było bowiem pominąć żadnego działu i żadnych wiadomości. Należało przygotować odpowiednio podręczniki nie tylko z zakresu podstawowego ale również rozszerzonego. Twórcy musieli niejako upchnąć znacznie większy zakres wiadomości w toku nauki dla szkoły średniej, uwzględniając czas, jaki uczniowie maja na naukę matematyki. 

Zakres rozszerzony to przede wszystkim znacznie więcej informacji i rozwiązywanie zadań na  o wiele trudniejszym poziomie. Uczniowie bowiem muszą o wiele lepiej przyswoić materiał gdyż stawiane są przed nimi o wiele większe wymagania. Zazwyczaj uczniowie w szkołach, gdzie realizowany jest zakres rozszerzony, jak chodzi o nauczanie matematyki mają znacznie więcej zajęć z tego przedmiotu tygodniowo, dzięki czemu mogą się wyrobić z przyswajaniem wiedzy. 

W podręczniku z zakresu rozszerzonego Matematyka z plusem 3 w niezwykle czytelny sposób podano informacje niezbędne do tego, aby uczniowie bez problemu mogli przyswoić wiadomości. Mogą znaleźć zarówno szczegółowe opisy działań matematycznych, które mają być przedmiotem nauki, jak również grafiki wspomagające odpowiednie przyswojenie wiedzy. Wszelkiego rodzaju wzory czy ważne wiadomości są dobrze wyróżnione, aby uczniowie bez problemu mogli je zapamiętać. 

Podręcznik podzielono na działy, które odnoszą się do konkretnych działań matematycznych. W każdym z nich poza bardzo szczegółowymi wyjaśnieniami uczniowie mogą znaleźć również szereg przydatnych wskazówek, dotyczących sposobu ich rozwiązywania, często na różne sposoby. W wielu sytuacjach wyjaśnienia bazują na podstawie przykładów które są tłumaczone krok po kroku co pomaga w lepszym zobrazowaniu sposobu radzenia sobie z rozwiązywaniem działania. Często można znaleźć także odwołania do przykładów ze szkoły podstawowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Często bowiem uczniowie zapominają wzory czy formuły matematyczne, których uczyli się wcześniej, a takie przypomnienie z pewnością zaoszczędzi im sporo czasu. Uzupełnieniem podręcznika jest zeszyt ćwiczeń, zawierający znacznie więcej zadań i pozwalający o wiele lepiej poznać konkretne działanie matematyczne. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech

ISBN

978-83-8118-136-5

Popularne zadania z tej książki