306 314 318

Wymień drugorzędowe cechy płciowe żeńskie. 

Rozwiązanie: