11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Zadania i ich rozwiązania:


Wymień dzielniki liczby:

a) 12

b) 28

c) 36

d) 48

Rozwiązanie:

MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019 rozwiązania

 Jak skutecznie pomóc sobie w matematyce?

Matematyka nazywa jest królową nauk, ale także jednym z trudniejszych przedmiotów, bez względu na etap szkoły. Jednak stosując pewne triki można sobie pomóc w skutecznej nauce tego przedmiotu, co pozwoli skończyć szkołę bez większych stresów o matematykę. 

Korzystać z podręcznika

Często matematyka wskazywana jest jako trudny przedmiot w pierwszych klasach szkoły średniej. Nowi nauczyciele, nowy program i szkoła – to wszystko składa się na to, że uczniowie mogą mieć problemy z tym przedmiotem. Podobnie jak w szkole podstawowej, również w szkole średniej to nauczyciel decyduje o wyborze podręcznika. W znacznej większości decydują się oni na pozycje tego samego wydawnictwa, bez względu na to, dla której klasy jest on wybierany. Jednym z tych, który nauczyciele wybierają często jest https://www.zadania.pl/matematyka/ksiazka/8/matematyka-1-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-reforma-2019?fbclid=IwAR0hj36038Xv0sZ4rhJ0d2mn69wPEaizShvOoQAII4FAev0quYC5Q1XpmUg. Jego zaletą jest przede wszystkim czytelny sposób przekazania informacji, co dla uczniów jest bardzo ważne. Podczas nauki bowiem powinni korzystać z podręcznika, gdyż to na nim bazują nauczyciele, tłumacząc kolejne zagadnienia. Przy każdym nowym temacie mają wyraźnie zaznaczone najważniejsze informacje, te które powinni zapamiętać są zapisane tak, aby od razu można było je wyłapać wzrokiem. Zaletą podręcznika jest również bardzo czytelny sposób wpisania przypomnień informacji ze szkoły podstawowej, jeśli są one niezbędne do przyswojenia danego tematu. 

Nauka poprzez praktykę

Nauka poprzez praktykę jest niezwykle ważna, dlatego również w podręczniku zastosowano taki właśnie sposób. Zagadnienia są jasno opisane, a sposób rozwiązywania zadań jest pokazany na przykładach, dzięki czemu bez trudu można zrozumieć poszczególne etapy wykonywania działań. W matematyce bowiem zrozumienie tematu jest bardzo istotne, bez tego bowiem nie ma możliwości zrozumienia kolejnych działań. Jednakże ze względu na bardzo wiele możliwości rozwiązywania zadań, na przykład poprzez przekształcanie wzorów matematycznych nie wszystko jest możliwe do wyjaśnienia w jednym dziale książki. Dlatego też uczniowie powinno samodzielnie również próbować poszerzać swoje umiejętności właśnie poprzez rozwiązywanie zadań. W podręczniku mogą znaleźć wiele ćwiczeń, które mogą rozwiązywać samodzielnie. Mają one bardzo zróżnicowany poziom, dzięki czemu lepiej mogą zrozumieć temat i nauczyć się rozwiązywać problemy z danego zagadnienia o wiele lepiej. Zespół tworzący podręcznik pomyślał o tym, aby uczniowie mieli jak najlepszą pomoc. Dlatego na końcu podręcznika mogą znaleźć rozwiązania tych właśnie ćwiczeń. Mogą zweryfikować czy uzyskany wynik jest zgodny z tym, który wyszedł im przy samodzielnym wykonywaniu ćwiczenia. Jednakże spis zawiera jedynie samo rozwiązanie, nie ma podanego sposobu wykonania zadania. Dlatego uczniowie samodzielnie muszą dojść do tego, w jaki sposób wykonać konkretne ćwiczenia. Oczywiście znajduje się w każdym dziale również sporo zdań, których rozwiązania nie są podane w podręczniku. Te najczęściej nauczyciele zadają do samodzielnego rozwiązania w domu jako prace domowe.

Przypomnienie po pewnym dziale

W każdym dziale podręcznika tłumaczone są zazwyczaj konkretne zagadnienia. Dlatego dobrze jest po zapoznaniu się z tematem podsumować przyswojone wiadomości. Podsumowanie dostępne w podręczniku zawiera wszystkie najważniejsze informacje z danego działu, czyli takie jak definicje które trzeba pamiętać czy ważne wzory. Zebrane w jednym miejscu pozwalają przypomnieć sobie materiał, który przerabiany był często przez długi czas. Ponadto w podsumowaniu działu znajdują się zadania, które pozwolą przypomnieć sobie sposób rozwiązywania na podstawie informacji, których się nauczyli. Takie podsumowania są podobne do prac klasowych, które nauczyciele organizują uczniom po przerobieniu działu. Nauczyciele dodatkowo mają do dyspozycji książki przeznaczone dla nich, które zawierają zadania niedostępne w podręcznikach dla uczniów. Bywa, że wykorzystują je do tworzenia prac klasowych. Dlatego tak ważne jest to, aby nauczyć się skutecznie korzystać z podręcznika. 

Regularne odrabianie prac domowych

Nie tylko w przypadku matematyki, ale również wielu innych przedmiotów bardzo ważne jest to, aby nie odkładać nauki i odrabiania prac domowych na późniejszy czas. Regularne wykonywania zadań domowych pozwala na bieżąco uzupełniać braki w wiedzy, można bowiem szybko zauważyć, które kwestie sprawiają najwięcej problemów. Wtedy można przyłożyć się znacznie bardziej do nauki i spróbować zrozumieć te zagadnienia. Ponadto prace domowe odrabianie bezpośrednio po lekcjach pozwalają wykonać je o wiele lepiej i szybciej, gdyż w głowie pozostają wiadomości przekazane tego samego dnia przez nauczyciela na lekcjach. Odkładanie odrabiania  prac domowych może sprawić, że pewnego dnia uczeń będzie miał do nadrobienia zadania z wielu przedmiotów, co nie tylko zajmie sporo czasu ale może również powodować spore problemy. Wielu nauczycieli chętnie tłumaczy uczniom zagadnienia, które stanowią dla nich problem i omawiane były na poprzednich zajęciach. Dlatego jeśli uczniowie na bieżąco sprawdzają swoją wiedzę, mogą również na bieżąco zwracać się do nauczycieli o wytłumaczenie niezrozumiałych dla nich kwestii. Brak zrozumienia nawet części zagadnień może powodować problemy z dalszym rozumieniem tematu. Tym samym po pewnym czasie może być bardzo wiele zaległości, których odrobienie wymagać będzie bardzo dużej ilości czasu. Z racji tego, że szkoła średnia to bardzo szeroki zakres materiału i jest on zazwyczaj odmienny niż to, co uczniowie znają ze szkoły podstawowej, nie dziwi fakt, że nauka jest dla nich sporym wyzwaniem. Z pewnością jednak przy odrobinie chęci możliwe jest, aby się nauczyć wszystkich zagadnień i bez problemu uzyskać jak najlepsze oceny z wielu przedmiotów w tym także z matematyki. Ponieważ matematyka wiąże się z wieloma innymi przedmiotami, dobre jej zrozumienie pozwala o wiele szybciej przyswajać wiedzę również z innych przedmiotów. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

ISBN

978-83-267-3486-1