3 4 6 7 8 10 11 13
Zadania i ich rozwiązania:


Podaj nazwę miasta przedstawionego w źródle 1. oraz literę, którą oznaczono ilustrację budowli (źródło 2.) związanej z tym miastem. 

Rozwiązanie:

Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony 2021. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz