3 4 5 6 9 10 11 12
Zadania i ich rozwiązania:


Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. 

Rozwiązanie:

Egzamin maturalny Język angielski. Poziom rozszerzony 2019. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz