Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Oceń prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do tekstu Językowy savoir-vivre. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Egzamin maturalny Język polski. Poziom podstawowy 2019. Zadanie 1 strona 3

Rozwiązanie:
W tekście autorzy przedstawili związek między dyskusja a sporem. -...
Pokaż więcej...

Egzamin maturalny Język polski. Poziom podstawowy 2019. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz