4 5 7 8 9
Zadania i ich rozwiązania:


Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do przemówienia Włodzimierza Wójcika. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

Rozwiązanie:
1. Autor podkreśla szczególne zasługi Tadeusza Różewicza dla rozwoju form...
Pokaż więcej...

Egzamin maturalny. Język polski. Poziom podstawowy 2018. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz